بازی با حاصل جمع صفر؛

چیستی معمای رابطه اسراییل با ترکیه و پیامد آن برای ایران

علیرغم تنش های سیاسی و دیپلماتیک بین آنکارا و تل آویو در طول دهه های اخیر، هیچ کدام از دو طرف تمایلی به قطع رابطه نداشته اند بویژه در این مقطع زمانی که ترکیه از سوی روسیه تهدید می شود.

آخرین اخبار