دبیر دومین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات:

دومین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات در اصفهان برگزار می‌شود

دبیر دومین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات از فراخوان دبیرخانه این جشنواره به منظور ارائه مطالب تخصصی در حوزه فتا تا ۱۰ مرداد خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات