مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

174 مدرسه هیئت امنایی در اصفهان فعال است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 174 مدرسه هیئت امنایی در اصفهان فعال است.

آخرین اخبار