نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

ضرورت تعیین تکلیف اسناد رسمی املاک شرق اصفهان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وضعیت اسناد رسمی املاک در مناطق شرق اصفهان به خصوص شهرک زاینده رود، ارغوانیه گورت و مناطق عاشق‌آباد باید تعیین تکلیف شود.

آخرین اخبار

تبلیغات