راز امضای شهید مدافع حرم از زبان همسرش؛

پاکی و پایداری، رمز امضای شهید مسلم خیزاب/ تصاویر

شهید خیزاب در آخرین لحظات قبل از شهادت، طی تماس تلفنی با همسر ایستاده اش به وی گفت که دوست دارم پاکی و پایداری را به فرزندمان بیاموزی.

آخرین اخبار

تبلیغات