امضاي تفاهم نامه ي مشترك فيما بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و استانداري اصفهان

تفاهم نامه ي مشترك فيما بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و استانداري اصفهان با هدف كمك به افزايش سهم بخش تعاون ، توسعه ي فرهنگ تعاون در جامعه و توسعه ي همكاري هاي دو جانبه به امضا رسيد.

آخرین اخبار

تبلیغات