زعیم حوزه علمیه اصفهان:

انتقاد واقعی در جامعه ما کم است/ انتقادپذیری نادر شده است

زعیم حوزه علمیه اصفهان با بیان این که متأسفانه انتقاد واقعی در جامعه ما بسیار کم است، گفت: انتقادپذیری هم در جامعه بسیار نادر است.

آخرین اخبار

تبلیغات