قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره):

مسیر ارائه خدمات به نیازمندان باید کوتاه شود

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: مسیر ارائه خدمات به نیازمندان در جامعه باید کوتاه شود و این جزو اهداف بلند مدت ما هست.

آخرین اخبار