کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد:

دست آمریکا در همه پروژه‌های نفاق و نفوذ آشکار است/تاکتیک اپوزیسیون،مقصر سازی برای شکست های دولت

دست آمریکا در همه پروژه‌های نفاق و نفوذ آشکار است، دشمنان نظام از ایجاد دو دستگی بهترین نتایج را می‌برند ولی خداوند را شاکریم که امثال سردار سرلشکر سلیمانی با هوشمندی دست توطئه دشمنان را خوانده و با صدور نامه‌ای آگاهانه توطئه‌های نفاق انگیزانه را نقش بر آب کرد.

آخرین اخبار