مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

امتیازدهی برای درصدهای از کارافتادگی بازنگری می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: بازنگری در مراتب و امتیازدهی برای درصدهای از کارافتادگی و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری از جمله برنامه‌های این سازمان در بخش کمیسیون‌های پزشکی است.

آخرین اخبار