موج اعتراضات به امتحانات نهایی در سراسر کشور/ آموزش‌وپرورش: عجیب است

اعتراض دانش‌آموزان به امتحانات نهایی در شرایطی از امتحان شیمی آغاز شد که هم‌اکنون در سراسر کشور موجی از اعتراض به دشواری امتحانات نهایی شکل گرفته و دامنه آن از یک درس فراتر رفته است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر زمان برگزاری امتحانات فقط شامل دانش‌آموزان سال سوم شاخه نظری می‌شود که امسال امتحانات نهایی دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات