سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان:

استان اصفهان در چرخه امانت کتاب کشور رتبه اول را دارد

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه ها و چرخه امانت کتاب در کشور رتبه اول را دارد.

آخرین اخبار