گفته امام جمعه در باب تربیت:

والدین با پایداری از امانت های الهی مراقبت کنند/ ماهواره فاصله گرفتن از فرهنگ اسلامی است

امام جمعه ورزنه گفت: فرزندان امانت های الهی در نزد والدین هستند که باید از این امانت به شایستگی پایداری نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات