معاون عمرانی استاندار اصفهان:

۱۰۰ میلیارد تومان برای آبادانی روستاهای استان اصفهان هزینه می‌شود

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: با عنایت دولت ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دولت برای آبادانی و عمران روستاهای استان اصفهان هزینه می‌‌شود.

گفته امام جمعه در باب تربیت:

والدین با پایداری از امانت های الهی مراقبت کنند/ ماهواره فاصله گرفتن از فرهنگ اسلامی است

امام جمعه ورزنه گفت: فرزندان امانت های الهی در نزد والدین هستند که باید از این امانت به شایستگی پایداری نمود.

راعی:

حجاب در منفعت جمعی و امنیت اجتماعی نقش دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: حجاب یک مسئله فردی نیست که فرد بتواند با هر نوع پوششی در جامعه حضور یابد زیراکه پوشش افراد در امنیت اجتماعی و منفعت جمعی تاثیر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات