کوته نوشت در باب؛

درخواستهای مالی نامتعارف جوانان از خانواده

بر حسب فرمایش گهربار امام کاظم علیه السلام پرداخت دیون شرعی مانند خمس و زکات و صدقات واجبه مقدمه بسیار مهم در امر شیوه صحیح تربیتی خانواده می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات