حدیث روز/

درود فرستادن بر ولى امر منتظر(ع) در کلام امام عسکری(ع)

بار خدايا، به واسطه او دينت را مدد و حمايت كن و به وسيله او دوستان خود و دوستان او و شيعيان و يارانش را يارى رسان و ما را از آنان قرار ده.

آخرین اخبار

تبلیغات