آیت الله ناصری:

همه موجودات و اشیا از ولایت امیرالمومنین اطاعت می کنند/ مومنان برای مال دنیا به کسی ضرر نمی زنند

آیت الله ناصری، استاد برجسته اخلاق گفت: علت اینکه متقین، شر و ضرری برای دیگران ندارند، این است که حب دنیا نداشته و برای دنیا به کسی ضرر نمی زنند، چون می دانند که دنیا ارزشی ندارد.

آخرین اخبار