اعمال شب و روز 27 رجب

اعمال شب و روز مبعث حضرت محمد صل الله علیه و آله

شب مبعث از جمله شبهای متبرکه ماه رجب المرجب است که برای آن اعمالی ذکر شده است و امام جواد (ع) درباره ثواب اعمال آن فرمود: اگر شیعه‌ ای از ما آن اعمال را در آن شب انجام دهد اجر عمل60 سال می‌برد.

آخرین اخبار