در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بن رود:

جامعه ای کتابخوان را با حضور فعال در کتابخانه ها شکل دهیم

جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي بخش بن رود در سالن اجتماعات بخشداري بن رود برگزار شد.

آخرین اخبار