یک مبارز انقلابی

حال و هوای نصف‌جهان در ۱۲ فروردین ۵۸؛ «آری»همگانی به جمهوری اسلامی

پیشگام انقلاب در اصفهان گفت: جمعیت انبوه شرکت کننده در انتخابات و صف‌هایی بعضاً تا ۵ کیلومتر و از سوی دیگر رأی قاطع و ۹۸ درصدی مردم به نظام در جهان بی‌سابقه بود و بر ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران افزود.

آخرین اخبار