گزارش تصویری:

چهارمین مجمع بسیج شرق شهرستان اصفهان برگزار شد/ تصاویر

چهارمین مجمع بسیج شرق شهرستان اصفهان با حضور کارگروه های تخصصی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سلامت، اقتصادی، پژوهشی، دفاعی در امامزاده طالجرد اژیه برگزار شد.

آخرین اخبار