ضریح مطهر امامزاده میر زین العابدین ورزنه غبارروبی شد

مراسم غبار روبی ضریح مطهر امام زاده میرزین العابدین ورزنه با حضور مردم و مسئولین بخش بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات