نگاهی کوتاه بر آخر صفر در شرق اصفهان

مراسم عزاداری آخر صفر در پنج بخش شرق اصفهان و با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات