همزمان با هفته وقف:

غبار روبی ضریح مطهر امامزاده عبدالعزیز(ع) انجام شد

غبار روبی ضریح مطهر امامزاده عبدالعزیز(ع) با حضور نماینده اوقاف برگزار شد.

پدر شهیدان محرابی به فرزندان شهیدش پیوست

پدر شهیدان محرابی بر دستان مردم ولایت مدار اسلام آباد تشییع شد.

نگاهی به خشکسالی شرق اصفهان(2):

تضرع مردم بخش جلگه در نزول رحمت الهی در اوج خشکسالی

صحن امامزاده اسحاق(ع) هرند و امامزاده عبدالعزیز(ع) شاتور یک صدا نوای راز و نیاز معبود در طلب باران خداوند بود.

آخرین اخبار