امر به معروف نباید موجب تحقیر و تخریب شخص شود

امام جمعه شهرضا گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید موجب تحقیر و تخریب افراد شود و باید کاملا محترمانه مطرح شود.

آخرین اخبار

تبلیغات