پروژه سنگ فرش صحن آستان مقدس امامزاده شاه محمد مراد(ع) آذرخوران به اتمام رسید

حسین اکبر از اتمام پروژه سنگ فرش صحن آستان مقدس امامزاده شاه محمد مراد(ع) آذرخوران خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات