در راستای طرح مودت در بقاع متبرکه انجام شد:

مرمت آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) سنوچی

در راستای طرح مودت در بقاع متبرکه، عملیات ساختمانی نازک کاری حرم و رواق آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) سنوچی انجام گردید.

آخرین اخبار