به همت خیر انجام شد:

تسطیح لیزری اراضی آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) خویا

تسطیح لیزری اراضی آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) خویا به همت حاج رضا یوسفی خیر گرامی برگزار شد.

آخرین اخبار