رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان

مراسم زیارت از راه دور پیامبر‌ اکرم(ص) در سراسر استان اصفهان برگزار شد

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان گفت: مراسم زیارت از راه دور پیامبر‌ اکرم(ص) در سراسر استان اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار