پیش بینی ها در ۲۴ ساعت آینده نشان می دهد؛

اصفهان امشب در ۱۰ درجه زیر صفر یخ می زند/ ضرورت صرفه جویی ویژه درمصرف گاز

بعد از بارش دومین برف پاییزی پیش بینی هواشناسی نشان می دهد که امشب دمای اصفهان تا ۱۰ درجه زیر صفر سردتر می شود و همین امر لزوم صرفه جویی را برای جلوگیری در افت فشار و قطع گاز چند برابر می کند.

آخرین اخبار