یادداشت روز؛

ایست، آب نیست

خانه تکانی این روزهای آخر سال آنچنان مردم را سرگرم کرده که دیگر کسی هواسش به مصرف کم تر آبی که قرار است در فصل گرم سال شهروندان را از تشنگی نجات بدهد نیست.

گلایه مردم از چیست؟

مشکل آب در ورزنه از دریچه دیگر

گلایه مردم آسیب دیده بخش بن رود نسبت به افت فشار و مزه ی آب در چند روز اخیر به تشکیل جلسه ای در بخشداری منتهی شد.

آخرین اخبار