شرکت آبفا اصفهان

جیره بندی در کار نیست اما صرفه جویی کنید

درحالی که برخی از رسانه‌ها دوگانگی را در جیره بندی آب شرب اصفهان ایجاد کردند اما شرکت آبفا اصفهان مدعی شد این موضوع صحت ندارد.

آخرین اخبار