وزیر جهاد کشاورزی:

در خصوص کشاورزان اصفهانی اجحاف می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تصمیم‌گیری مسائل مربوط به آب در استان‌ها برعهده استانداری‌هاست، گفت: در خصوص کشاورزان اصفهانی اجحاف می‌شود.

آخرین اخبار