با حضور فرماندار شهرستان اصفهان:

کانون بانوان شهر حسن آباد رسما افتتاح شد

کانون بانوان شهر حسن آباد با حضور فرماندار و مسئول کانون بانوان شهرستان اصفهان رسما راه اندازی شد.

آخرین اخبار