استاندار اصفهان خبر داد:

حضور 4 عضو هیئت دولت در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: چهار تن از اعضای هیئت دولت به دعوت استانداری اصفهان روز پنجشنبه به اصفهان سفر می‌کنند.

آخرین اخبار