گزارش جرقویه سفلی:

افتتاح پروژه از متن تا حاشیه

روز پرکار مسئولین جرقویه سفلی از چیدن ربان خانه ی عالم مزرعه عرب تا زدن بنزین در پمپ بنزین تازه افتتاح شده نصر آباد یک روی سکه بود روی دیگر آن در عدم تکمیل جاده ی پر خطر نصر آباد به محمد آباد و جابه جایی زمین پایگاه بسیج سعادت آباد خلاصه شد.

با حضور فرماندار اصفهان انجام شد:

کلنگ زنی تا افتتاح پروژه های جرقویه سفلی در قاب تصویر/ تصاویر

مراسم افتتاح پروژه های بخش خصوصی و دولتی و همچنین کنلگ زنی پایگاه بسیج با حضور مسئولین بخش و استان انجام شد.

بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

آخر هفته پربار در افتتاح 5 پروژه جرقویه سفلی/ خطر هنوز بیخ گوش جاده ی نصرآباد به محمدآباد است

بخشدار جرقویه سفلی از افتتاح 5 پروژه مهم این بخش با حضور فرماندار شهرستان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار