معاون عمرانی فرمانداری اصفهان:

پیشرفت قابل قبولی در پروژه های محلی داشتیم

معاون عمرانی فرمانداری اصفهان گفت: در این سال پروژه ها و یا طرح های محلی که توسط دهیاری ها و منابع محلی تامین می شود، دارای پیشرفت قابل قبولی بود.

آخرین اخبار