باحضور وزیر بهداشت در شرق اصفهان انجام شد؛

افتتاح پایگاه اورژانس 115 شهر تودشک/ اهتمام ویژه به سلامت منطقه محروم شرق اصفهان+ تصاویر و حاشیه ها

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی با حضور در شهر تودشک، به صورت نمادین پایگاه اورژانس جاده ای 115 جاده ترانزیت نائین به کوهپایه را افتتاح و از نزدیک با محرومیت شرق اصفهان آشنا شد.

آخرین اخبار