امام جمعه ورزنه:

ارزش های دینی را در رونق گردشگری قرار دهیم/ مدیر پروژه واحه تا آخر پای اصول خود ایستاد

امام جمعه شهر ورزنه در افتتاح فاز اول سایت تفریحی واحه گفت: از اهداف مدیریت این سایت رونق گردشگری توام با اصول دین می باشد که همین امر عاملی در حمایت از این پروژه شد.

آخرین اخبار