عضو شورای شهر زیار:

خواستار نظر مساعد مسئولین به شهر زیار هستیم

عضو شورای شهر زیار در مراسم افتتاح شهرداری زیار گفت: از مسئولین می خواهیم تا مساعدت لازم را نسبت به مشکلات شرق اصفهان داشته باشند.

افتتاح شهرداری شهر زیار

زیار در استقبال از شهردار مزین شد

بعد از یک سال از شهر شدن زیار از توابع براآن جنوبی فردا ربان شهرداری با دستان مسئولین برای خدمت به خلق خدا چیده می شود.

آخرین اخبار