با حضور مشاور استاندار اصفهان در امور بانوان:

افتتاحی دیگر در اولین موزه مردم شناسی شرق اصفهان کلید خورد

دکتر اثنی عشری احیای آثار تاریخی و اقدام فرهنگی مسئولان شهری را کاری مطلوب برای مردم شهرهای مناطق محروم عنوان کرد.

آخرین اخبار