شهردار ورزنه در گفتگو با اصفهان شرق:

ورود مردم بومی به گردشگری گامی مثبت در اقتصاد ورزنه است

شهردار شهر ورزنه گفت: امیدواریم با ورود مردم بومی منطقه در گردشگری و احیای صنایع دستی و بافت های تاریخی گامی مثبت در اقتصاد شهر برداشت.

معاون عمرانی استانداری در افتتاح سایت واحه ورزنه:

توسعه گردشگری نقش موثری در اشتغال جوانان شرق اصفهان دارد

معاون عمرانی استانداری گفت: با رونق ظرفیت ها و توسعه گردشگری در شرق اصفهان می توان زمینه های شغلی فراوانی ایجاد کرد.

آخرین اخبار