در عدم اطلاع رسانی انجام شد:

افتتاح ساختمان دهیاری روستای مزرعه عرب بدون حضور مردم/ عکس

ساختمان دهیاری روستای مزرعه عرب با حضور مسئولان استانی افتتاح شد و لیکن به دلیل عدم اطلاع رسانی مردم این بار در کنار مسئولان حضور نداشتند.

آخرین اخبار