امام جمعه ورزنه

اطلاع رسانی دقیق وظیفه خبرنگار است

امام جمعه ورزنه در راستای افتتاح دفتر نمایند گی اطلاعات و اخبار شهر ورزنه گفت: یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف دفتر نمایند گی اطلاع رسانی دقیق و به روز اخبار و مشکلات بخش است.

آخرین اخبار