برای اولین بار در اصفهان انجام شد:

افتتاح خط تولید شیر پاستوریزه در بسته‌بندی‌های بهداشتی

فرماندار اصفهان گفت: برای نخستین بار در اصفهان خط تولید شیر پاستوریزه در بسته‌بندی‌های بهداشتی بهره‌برداری شد.

آخرین اخبار