با هدف بررسی مشکلات کشاورزان

ورزنه میزبان خانه کشاورز شد

بعد از ماهها تلاش و استقرار خانه کشاورز در استان اصفهان شهرهای استان یکی پس از دیگری میزبان خانه کشاورز شدند و در این بین شهر ورزنه نیز میزبان خانه کشاورز شد.

آخرین اخبار