در حاشه افتتاح خانه بهداشت رامشه؛

شعار همدلی را نه در حد حرف بلکه در عمل نشان دهیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس در حاشیه افتتاح خانه بهداشت رامشه گفت: همدلی و همزبانی را در حد حرف مطرح نکنیم.

آخرین اخبار