مدیرعامل پست‌بانک:

دستور بانک مرکزی برای منع افتتاح حساب در دفاتر پست بانک

مدیرعامل پست بانک گفت: منع افتتاح حساب در دفاتر روستایی این بانک طبق دستور مکتوب بانک مرکزی و با استناد به قانون ضد پولشویی و دستورالعمل استاندارد شعب برای جلوگیری از تخلفات برخی دفاتر وضع شده است.

آخرین اخبار