شهردار ورزنه خبر داد:

احداث بلوار خلیج فارس شهر ورزنه در آینده نزدیک

فروزان از افتتاح ترمینال شیخ بهایی شهر ورزنه در دهه فجر سال جاری در راستای خدمت رسانی به مردم این شهر خبر داد.

آخرین اخبار