استاندار اصفهان خبر داد:

کارگروه بررسی محرومیت شرق اصفهان در فرمانداری/ موزه محمدآباد ابتکاری زیبا از سوی شهرداری بود

استاندار اصفهان گفت: در جهت گسترش توسعه گردشگری در اصفهان و خصوصا شرق اصفهان آماده کمک در جهت جذب گردشگر خواهیم بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد:

احداث شهرک صنعتی فرآورده معدنی در حریم شهر نصرآباد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با بهره برداری از سد خاکی نصرآباد ، بیش از 100 حلقه چاه احیا شده و زمینه اشتغال در این شهر عشایری را به وجود خواهد آورد.

آخرین اخبار